ساری
Alandan Lake | دریاچه الندان is one of ساری.

1. Alandan Lake | دریاچه الندان

サーリー, マーザンダラーン州
湖沼 · 3個のヒントとレビュー
Badab Soort | باداب سورت is one of ساری.

2. Badab Soort | باداب سورت

7.7
サーリー, マーザンダラーン州
· 31個のヒントとレビュー
Akbar Joojeh | اکبر جوجه is one of ساری.

3. Akbar Joojeh | اکبر جوجه

9.0
Valiasr Blvd., サーリー, マーザンダラーン州
フライドチキン店 · 62個のヒントとレビュー
Nargesiyeh Bazaar | بازار نرگسيه is one of ساری.

4. Nargesiyeh Bazaar | بازار نرگسيه

8.3
サーリー, マーザンダラーン州
市場 · 4個のヒントとレビュー
اکبر جوجه گلوگاه - شعبه مادر is one of ساری.

5. اکبر جوجه گلوگاه - شعبه مادر

8.4
گلوگاه, مازندران
ペルシャ料理店 · 31個のヒントとレビュー