House clinic hotel borobudur

建物
Sawah Besar
保存
共有